Archívy kategórie: LIVE ALBUMY

Live Is Life!

V životě i na internetu jsem se nesčetněkrát setkal s odmítavým postojem vůči živým nahrávkám. Odlišná, případně chybná prezentace důvěrně známých songů nebo naopak dokonalá shoda se studiovou verzí, necitlivé dodatečné zásahy do pořízených záznamů včetně zvýrazněného či přímo vloženého ohlasu publika, rušivě působící průpovídky mezi jednotlivými songy… VIAC Live Is Life!