Pravidlá webu

ROCKOVICA.com je hudobný server zameraný na fanúšikov rockovej hudby. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť priestor pre vyjadrenie a diskusiu o obľúbenej muzike všetkým spriazneným dušiam – od pravoverných hardrockerov a večných hľadačov tzv. zabudnutej hudby, cez priaznivcov prog-, art-, sympho-, psychedelic-, blues-, kraut-, space-, classic-, glam-, aus-, southern-, soft-, jazz i folkrocku, až po stúpencov sveta AOR, heavy metalu, či zástupcov canterburskej scény.

Práva na ľubovoľné nakladanie s uverejnenými príspevkami zostávajú trvalo a výhradne v rukách ich autorov. Názory vyjadrené v príspevkoch, reakciách a diskusiách sú výhradne ich autorov a nemusia byť zhodné s názormi prevádzkovateľov.

Pri najlepšej vôli však tento server nie je anarchiou a preto sú jeho mantinely dané vkusom a hranicami jeho prevádzkovateľov. Takisto nie je jeho zmyslom poskytnúť platformu pre extrémne žánre a experimenty ďaleko za hranicou toho, čo je ešte hudba a čo už len hluk. Z uvedených dôvodov hrozí riziko, že niektoré príspevky z oblasti avantgardnej, alternatívnej, improvizovanej, opozičnej, experimentálnej, či postmodernej hudby, hlukových experimentov a extrémnych odnoží metalu alebo okultného rocku budú slušne, ale nekompromisne odstránené.

1. Všeobecné ustanovenia

a) Príspevky môže pridávať iba zaregistrovaný a prihlásený používateľ. Pri registrácii je nutné uviesť platnú e-mailovú adresu, na ktorú používateľovi príde potvrdenie o prevedenej registrácii.

b) Každý používateľ môže mať zaregistrovaný iba jeden osobní profil, v rámci ktorého sa budú zobrazovať ním pridané príspevky. Jednotlivé osobné profily budú prístupné len zaregistrovaným a prihláseným používateľom fóra.

c) Používateľ nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho príspevkov vo všetkých oblastiach tohto webu nebude v rozpore s dobrými mravmi a ani so zákonmi Slovenskej a Českej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu prevádzkovateľ text odstráni.

d) Prevádzkovateľ tohto webu si vyhradzuje právo zrušiť registráciu používateľovi, ktorý opakovane poruší stanovené pravidlá.

2. Zakladanie nových profilov skupín a interpretov

a) Pridaný môže byť len profil tých skupín a interpretov, ktorých produkcia je v súlade s obsahovým zameraním tohto webu, uvedeným na úvod týchto pravidiel.

b) V prípade pochybností sa odporúča založenie nového profilu konzultovať s moderátormi v príslušnom diskusnom vlákne.

c) Vo vytváranom profile je potrebné uviesť aspoň základné informácie o skupine. Prípadné problémy pri jeho tvorbe je potrebné bezodkladne riešiť s moderátormi, s ktorými je možné dohodnúť sa aj o vykonaní nevyhnutných úprav a opráv, ktoré môžu moderátori vykonať aj na základe vlastného uváženia.

3. Vkladanie recenzií, reakcií na recenzie, reportov z koncertov

a) Zverejnenie jednotlivých recenzií nie je podmienené minimálnym počtom znakov, ani limitované ich maximom. Každá recenzia však musí spĺňať aspoň základné kritéria prínosného príspevku, čo posudzuje prevádzkovateľ.

b) Používateľ nesmie uverejniť cudzí text a ani jeho časť bez jasného uvedenia pôvodného zdroja/autora, čo platí aj pre prevzaté a preložené texty zo zahraničných zdrojov.

c) V recenziách i reakciách na ne je nevyhnutné dodržiavať ustanovené pravidlá webu s dôrazom na vyvarovanie sa dehonestujúcich poznámok na adresu iných skupín či interpretov, ako aj ich priaznivcov. V rámci diskusií a reakcií nebudú tolerované žiadne vzájomné osobné útoky. Všetky podobné vyjadrenia budú dostatočným dôvodom pre zmazanie recenzie/reakcie a zablokovanie autora.

d) Reporty z navštívených akcií všetkého druhu súvisiaceho s rockovou hudbou sú považované za jeden z pilierov tohto webu.

e) Neprípustné sú akékoľvek príspevky reklamného charakteru.

f) Komentáre, ktoré budú v rozpore so stanovenými pravidlami, budú bezodkladne zmazané, ich autor – po opakovanom upozornení – zablokovaný.

g) Prevádzkovateľ tohto webu a moderátori si vyhradzujú právo premiestniť, upraviť alebo odstrániť sporné príspevky tak, aby boli dodržané dané pravidlá webu.

4. Záverečné ustanovenie

Dodržovanie stanovených pravidiel je nevyhnutným predpokladom zdarného chodu každého webu a diskusného prostredia. Všetky pokusy o ich porušenie tak budú zastavené v samom zárodku.

NÁVOD:
Ako publikovať na ROCKOVICA.com (podrobný popis pridania všetkých typov príspevkov pre úspešné zapojenie sa do aktívnej činnosti na tomto webe) nájdete TU.

Milujeme ROCK