Archívy kategórie: Baby James Harvest

Barclay James Harvest – Baby James Harvest, 1972

Posledný album skupiny Barclay James Harvest na progresívnej značke Harvest, Baby James Harvest, je na internetových hudobných webových sídlach hodnotený ako „najslabší“ z danej produkcie (porovnaj napr. s Progarchives alebo s Rate Your Music). Azda ani nemusím dodávať, že súlad s masovým vkusom nemusí platiť pre každého.
VIAC Barclay James Harvest – Baby James Harvest, 1972

Baby James Harvest Book Cover Baby James Harvest
Barclay James Harvest
art rock
Harvest
1972
LP, CD
6