Hughes Turner Project ‎– HTP, 2002

Glenn Hughes a Joe Lynn Turner, hudobníci, ktorých minulosť je spojená so slávnou značkou Deep Purple. V rockovej histórii môžeme nájsť veľa príkladov, keď hráčska rošáda poriadne zamávala fanúšikovskou základňou tej-ktorej skupiny. To isté sa stalo aj im dvom. Jedna ich berie a sleduje do dnešných dní, druhá im nemôže prísť ani na meno…